Sunday, December 9, 2007

Soal Jawab Agama?

Assalamualaikum,
Ya ustaz, bagaimana hukum membina tembok simen di atas kuburan untuk mengukuhkan kuburan tersebut?
Wassalam

Jawapan:

al-Jawab:Dalil melarangnya, dari Jabir ra:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر . وأن يقعد عليه . وأن يبنى عليه

Terjemahnya:RasuluLlah saw melarang menembok kubur, duduk di atasnya dan membina bangunan di atasnya. (Sahih Muslim, 970, al-Albani, sahih al-Jaami’ 6841)komentar Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnahnya, maksud menembok ialah membina dgn adunan konkrit. Hikmah larangan ini ialah kubur itu bersifat sementara dan termasuk perhiasan dunia yang tidak selayaknya bagi mayyit. WA
al-ahkam

No comments: